Speed Day, March 11, Oslo

Speed Day, March 11, Oslo
Innhold:

- Oppvarmingsøvelser “Tanner Speed Golden 8

- Hurtighetstest – 10 meter med retningsforandringer

- Trening av løpsteknikk

- Videofilming og analyse

- Hver spiller får en personlig analyse av sin løpsteknikk og tips om forbedringer for å bli enda raskere, og en video med Tanner Speed Golden 8

Back to blog
1 of 3